Shaqo - Repatriering til Somalia

Shaqo - Repatriering til Somalia er et projekt, som i et tæt samarbejde med Somali Community in Denmark, arbejder på repatriering af dygtige somaliere og dermed samtidig støtter en positiv udvikling i Somalia her særligt i Puntland og Somaliland med afsæt i det somaliske samfund i Danmark og dets netværk i Somalia. På grund af langvarig krig, stor korruption, misbrug af Khat, store miljøproblemer mv. er der kun sket repatriering af meget få somaliske flygtninge i den arbejdsdygtige alder. Nu er forholdene så småt ved at blive stabiliseret, og dygtige somaliere fra hele verden har fået nøglepositioner i landet. Vores netværk blandt somaliere rejser jævnligt til Somalia for øjeblikket og er stærkt engagerede og involverede i en positiv udvikling, som også kan give repatrieringsmuligheder for en række af de flygtninge, f.eks. Danmark har modtaget fra Somalia, ligesom det kan give eksportmuligheder for Danmark. Vi har derfor et stærkt ønske om at bidrage til muligheden for en succesfuld repatriering i Somalia for somaliske flygtninge fra Danmark.

Vi lægger desuden vægt på at inddrage de erfaringer, der har været med repatriering særligt af de irakere, som valgte at benytte sig af fortrydelsesretten. Det vil altid have menneskelige omkostninger at benytte sig af fortrydelsesretten, derfor ønsker vi at gøre os umage med et grundigt forberedelsesarbejde, for at så få som muligt får brug for denne ret.

Projektet er tostrenget, idet det henvender sig til de somaliske flygtninge, der overvejer repatriering og til somaliere, som kan være behjælpelige med deltagernes ønske om repatriering i Somalia – altså somaliere bosiddende i Somalia, somaliske politikere og somaliske projekter samt stærke danske somaliere med et velfunderet netværk i DK og i Somalia.

Vi er overbeviste om, at betingelsen for en vellykket repatriering er, at den bliver gennemført i en tæt dialog med det somaliske samfund i Danmark, og at det somaliske samfund har og føler et ejerskab over for projektet. Der bor 4.000 somaliere i Aarhus Kommune, 600 af dem er medlemmer af Somali Community, som i øvrigt har tæt kontakt med de øvrige somaliske samfund i DK, og vi mener derfor, at vi med det tætte samarbejde med Somali Community in Denmark har store muligheder for, at somaliske flygtninge fra Danmark kan repatriere med succes.

Vores målgrupper er først og fremmest valgt ud fra, at Somalia er et udsat land, som stadig er stærkt præget af mange års borgerkrig og store problemer med korruption og khat for at nævne nogle af de største udfordringer. Kvinder og børn har været og er særligt udsatte, og kvinderne spiller samtidig en meget stor rolle for opbygningen af et Somalia ikke mindst set i lyset af det store khat-misbrug blandt somaliske mænd. Vores fokusering på de stærke somaliere skal derfor ses som et led i brobygningen, til at også de mindre ressourcestærke flygtninge får mulighed for at vende tilbage.

Projektet er nu afsluttet. Endelig rapport kan rekvireres hos dirketør for Akantus Bodil Aarup tlf. 28 19 93 90 eller mail. baa@akantus.net.

Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net