Shaqo Junior

Shaqo Junior – vigtigt supplement til de offentlige tilbud til unge

Shaqo Junior var støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd fra Århus fra 1.2.2009 – 31.1.2011. Målet var at nå 320 unge af anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år, og at 75 % af dem kom i uddannelse.

 

Shaqo Junior har opnået enestående resultater

382 deltagere, som stort set alle frivilligt har opsøgt Shaqo Junior

68 % er allerede i gang med uddannelse, og

3 % er tilmeldt uddannelse med start inden for de næste måneder.

8 % er i fast beskæftigelse.

Samlet kom 79 % i job eller uddannelse.

 

Uddrag fra evalueringsrapporten for Shaqo Junior

Der kan fremhæves 11 læringspunkter, som Shaqo Junior har vist gør en forskel i arbejdet med unge med anden etnisk baggrund:

 • Kulturel og modersmålsbaseret uddannelsesvejledning
 • Holistisk tilgang
 • Empowerment og tillidsfulde relationer er fundamentet
 • Tilgængelighed, fleksibilitet og frivillighed
 • Fritidsjob og arbejdsmarked
 • Elev- og lærepladser
 • Sociale kompetencer
 • Multietnisk team altafgørende
 • Bredt netværk og samarbejde
 • Engelsk – en overset barriere
 • Forældre og foreningers adgang til viden om uddannelse og arbejdsmarked

Se hele Shaqo Junior evalueringsrapporten her..

Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net