På Sporet - sund vej ud af ledighed 2013-2016

I samarbejde med Norddjurs, Favrskov og Randers kommune har Akantus udviklet og fået finansieret projektet "På sporet - sund vej ud af ledighed" gennem sundhedsstyrelsens satspuljemidler. På sporet - sund vej ud af ledighed er et helhedsorienteret og tværfagligt tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 i et organisatorisk tæt samarbejde mellem beskæftigelsesafdelinger og sundhedsafdelinger i 3 østjyske Kommuner.
 
Det er en sundhedsfremmende indsats, som skal bidrage til øget arbejdsmarkedsparathed. Projektet er en håndholdt proces med aktiviteter, som har særlig fokus på at få reduceret eller fjernet de sundhedsmæssige barrierer, som er med til at fastlåse borgerne i mistrivsel og uarbejdsdygtighed. Projektets overordnede mål er at udvikle en tidlig opsporing og indsats, som kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt socialt udsatte og sårbare borgere i matchgruppe 2 og derved øge deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse.
 
Målet er desuden at finde eksemplariske sundhedsfremmende indsatser, der virker, og som kan forankres i det fremadrettede arbejde over for match 2 og dermed nedsætte antallet af førtidspensioneringer.
 
 
 
 
Projektet for Sundhedsstyrelsen er nu afsluttet. Endelig rapport kan rekvireres hos dirketør for Akantus Bodil Aarup tlf. 28 19 93 90 eller mail. baa@akantus.net. 
Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net