Udvikling og Coaching
 
Akantus er en konsulentvirksomhed, hvor vi arbejder resultatorienteret og målrettet med afsæt i det enkelte menneske.
 

Vi gør det altid anderledes
- fordi du er i fokus

 
Høj kvalitet.
Hos Akantus gør vi os altid umage for at yde vores allerbedste, og det betyder, at vi løbende evaluerer vores indsats og udvikler metoder og redskaber. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en god idé eller har kommentarer til os.

Vi arbejder med:

Akantus er en privat virksomhed, som arbejder med

  • Integration i samarbejde med Somali Community og andre etniske foreninger f.eks. Shaqo projekterne
  • Sundhed og trivsel for børn og voksne
  • Coaching og udvikling særligt over for målgruppen af forsikrede og ikke forsikrede ledige og sygemeldte
  • Arbejder med projektudvikling med afsæt i praksis og med vægt på gennemførelse af høj kvalitet og med empowerment som metode.

Akantus lægger vægt på høj kvalitet på alle områder, afsæt i det enkelte menneske og en empowerment tilgang, strukturerede arbejdsmetoder og grundig dokumentation af det, vi beskæftiger os med. Vi har gennemført en række succesfulde projekter for de svage ledige af anden etnisk baggrund. Akantus har en administration, som har stor erfaring i at styre projekters administration, økonomi, regnskab og evaluering. Udvalgte integrationsprojekter søgt og gennemført af Akantus:

Shaqo 2008 – Integration og Jobformidling. Fra1.8.2008 til30.6.2010 blev Shaqo 2008 gennemført for bevilling til Akantus ApS fortrinsvist fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, men det første år også fra Integrationsministeriet.

Shaqo Junior. I løbet af det første halve år blev Shaqo projektet opsøgt af mange unge og deres forældre, og på den måde opstod Shaqo Junior, som Akantus opnåede støtte til af Det Lokale Beskæftigelsesråd fra Aarhus fra1.2.2009 –31.1.2011.

Shaqo 2011 – 2013. På grund af de unikke erfaringer og resultater lykkedes det Akantus at få en stor bevilling på 9,5 mio. kr. fra Satspuljen til et nyt Shaqo projekt, som kun skulle have 200 deltagere og i højere grad have fokus på udvikling af redskaber og dokumentation af de metoder, der virker. Endelig blev erfaringsspredning også et vigtigt element af projektet. Projektet har allerede nu 192 deltagere, de har gode resultater og er i gang med de forskellige faser i projektet.

På sporet - sund vej ud af ledighed 2013-2016. En styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektet er et samarbejde med Norddjurs Kommune og er finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Det overordnede mål for projektet er at udvikle en tidlig opsporing og indsats, som kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt socialt udsatte og sårbare borgere i matchgruppe 2 og derved øge deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Målet er desuden at finde eksemplariske sundhedsfremmende indsatser, der virker, og som kan forankres i det fremadrettede arbejde over for match 2 og dermed nedsætte antallet af førtidspensioneringer.

 

Venlig hilsen
 
Bodil Aarup
Direktør
Tlf.: 28 19 93 90
bodil.aarup@akantus.net
 

 

Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net