Vi har mange års erfaring med afklaring og jobcoaching for ledige på dagpenge, revalidering og kontanthjælp. Med afsæt i empowerment arbejder vi med en individuelt baseret tilgang og giver deltageren de nødvendige og rigtige redskaber til den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet til et fast og blivende job.

Vi har udviklet JobNU forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper af ledige. JobNU er nye jobsøgningskurser, der tager afsæt i effektive og resultatorienterede jobsøgningsredskaber.

 
Læs om JobNU forløb i søjlen til venstre.
Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net