PÅ SPORET 2 - FAVRSKOV

Hent Brochuren HER
 
Målgruppe: Borgere på kontanthjælp, i ressourceforløb e.l., som gerne vil trives bedre og få hjælp til en vej til job eller uddannelse.

Løbende optag
Fra 13 uger – afsæt i empowerment – vejledende og opkvalificerende forløb

Forsamtale: Forsamtale med screening med WHO-5 og selvoplevet helbred – gentages ved afslutning sammen med tilfredshedsevaluering. Der lægges vægt på forventningsafstemning og gennemgang af indhold. Det aftales, om deltageren skal begynde på hold kl. 10 eller kl. 13

Livsmestring ved psykolog: 13 ugers livsmestring – undervisning og individuelle samtaler med vægt på motivation, kommunikation, egenomsorg og øget trivsel. Der er fokus på det, der fungerer og på de hensigtsmæssige valg og deraf følgende konsekvenser.

Job- og uddannelsescoaching: Job- og uddannelsescoaching med afklaring og vejledning – konkret og realistisk – målrettet praktik, uddannelse og job – ugentlig samling om aktuelle emner – udslusning – eventuelt med praktik. Stor vægt på individuelle samtaler og tæt samarbejde med sagsbehandler.

Hverdagsøkonomi: Hverdagsøkonomi tilbydes relevante deltagere både med undervisning i 4 ugers modul og med tilbud om individuel rådgivning til udvalgte deltagere med særlige behov
Akantus-planer og afslutning: Afslutning med Individuelle fremadrettede Akantus-planer med fokus på næste skridt og med input fra både psykolog og jobcoach danner baggrund for samtale med borger, sagsbehandler og jobcoach.

Udslusningsresultater: 3 måneder efter afslutning opgørelse af resultater både rettet mod job- og uddannelse og andre udslusningsresultater.

Evaluering og statusmøder: Evaluering og statusmøder efter aftale med tilfredshedsevaluering, WHO-5 og selvoplevet helbred og udslusningsresultater. 

På Sporet Coaching er en mulighed efter undervisningsforløbet På Sporet 2
Individuelt og fleksibelt tilrettelagt coaching max. én time om ugen ved særlige behov for opfølgning. Mål aftales med sagsbehandler og borger. 

Undervisere og projektansvarlige
Psykolog Leila Tipsmark og jobcoach Morten Odde
Hverdagsøkonomi Resi Henningsen

Nærmere oplysninger hos direktør Bodil Aarup, Akantus, tlf. 28 19 93 90 eller mail:
baa@akantus.net
Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net