INTEGRATION

I Akantus arbejder vi målrettet med integration og har på den baggrund taget initiativ til en række projekter, her er det første Shaqo projekt i 2006 – 2007 særlig vigtigt. Det var et projekt, som skulle hjælpe somaliere i job med afsæt i empowerment, og med Mulki Hussein som projektleder. Det blev en succes og førte til, at Akantus videreførte projektet i et tæt samarbejde med Somali Community med bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fra 1.1. 2008 – 30.6.2010. Deltagerne kom frivilligt, og projektet blev en stor succes med mange deltagere i job.

Det viste sig hurtigt, at rigtig mange unge helt ned til 12 -13 år opsøgte projektet for at få hjælp. Det kunne være hjælp til fritidsjob, til valg af uddannelse og rådgivning i forhold til konflikter med forældre. Shaqo blev også opsøgt af fortvivlede forældre, som havde problemer med børn, der ikke ville passe skolen, blev ude om natten og ikke ville tage den uddannelse, forældrene ønskede.

Alle disse unge kunne ikke rummes i Shaqo projektet, og vi tog derfor sammen med Akantus og andre etniske foreninger initiativ til ”Shaqo Junior”, som fik en bevilling fra Det Lokale Be-skæftigelsesråd i Aarhus til målgruppen fra 16 til 24 år fra 2009 - 2011. Også dette projekt blev en stor succes, hvor 71 % af deltagerne kom i uddannelse og 8 % i job.

Shaqo projektet er nu afsluttet. Endelig rapport kan rekvireres hos dirketør for Akantus Bodil Aarup tlf. 28 19 93 90 eller mail. baa@akantus.net. 

Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net