Shaqo

Shaqo er et integrationsprojekt finansieret af satspuljemidler som har til formål at hjælpe flygtninge og indvandrere på kontanthjælp i arbejde eller uddannelse. Projektet har haft stor succes og har været i gang siden 2007.

Shaqo betyder "arbejde" på somalisk og er en målrettet håndholdt indsats med respekt for den enkelte og med vægt på empowerment og med afsæt i den enkeltes ressourcer, men også med forventninger til at de kan og vil. Vi arbejder i et multietnisk team med de forskellige barrierer for job og selvforsørgelse, jobrettet dansk og dansk arbejdspladskultur. Vi har et tæt samrabejde med arbejdsgiverne og følger op i et tillidsfuldt samarbejde med deltageren og arbejdsgiveren.

Mulki Hussein
Projektleder - Shaqo
Mulki.hussein@akantus.net
Tlf. 28 68 47 69
 
Bodil Aarup
Direktør Akantus
baa@akantus.net
Tlf. 28 19 93 90
Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net