Shaqos historie

Somali Community tog i sin tid initiativ til det første Shaqo projekt, som blev gennemført for EU midler og blev afsluttet i 2007. Under det projekt havde Mulki samarbejde med Akantus, som også var i gang med projekter for flygtninge og indvandrere. Den kontakt gjorde, at Mulki blev ansat hos Akantus 1. august 2007.

Det næste Shaqo projekt, som byggede både på Mulkis og Somali Communitys og Akantus´s erfaringer og viden om området, blev bevilget. Sammenlagt har vi haft mere end 1.000 deltagere af anden etnisk baggrund igennem ét af Shaqo projekterne:

Shaqo 2008 – Integration og Jobformidling. Fra 1.8.2008 til 30.6.2010 blev Shaqo 2008 gennemført for bevilling til Akantus fortrinsvist fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, men det første år også fra Integrations-ministeriet. Vi havde 519 deltagere og formidlede job eller uddannelse til 215. Mange af resten er i én eller anden fase på vej til job. Rigtig mange har aldrig haft job i Danmark før, så derfor bruger vi med afsæt i den enkelte deltagers forudsætninger tid på vejledning og coaching i dansk arbejdspladskultur, skattekort, A kasse, løn osv. Vi tager næsten altid med deltageren ud til jobsamtalen, ligesom vi også sommetider tager med ud til jobstart for at sikre, at deltageren forstår arbejdsgiverens instrukser og for at sikre, at vi bliver kontaktet, hvis der opstår problemer. Netop denne opfølgning, den holistiske tilgang, og ikke mindst empowerment er af meget stor betydning for vores resultater.

Shaqo Junior. I løbet af det første halve år blev Shaqo projektet opsøgt af mange unge og deres forældre, og på den måde opstod Shaqo Junior, som Akantus opnåede støtte til af Det Lokale Beskæftigelsesråd fra Aarhus fra 1.2.2009 – 31.1.2011. Vi fik 320 deltagere, og 71 % af deltagerne kom i uddannelse, og 8 % i job.

Shaqo 2011 – 2013. På grund af de unikke erfaringer og resultater lykkedes det Akantus at få en stor bevilling på 9,5 mio. kr. fra Satspuljen til et nyt Shaqo projekt, som kun skulle have 200 deltagere og i højere grad have fokus på udvikling af redskaber og dokumentation af de metoder, der virker. Endelig blev erfaringsspredning også et vigtigt element af projektet. Projektet har allerede nu overskredet de 200 deltagere. Dette projekt afsluttes med udgangen af 2013.

Succes med Shaqo projekterne
Vi ved, at vi har fundet nogle metoder, som er unikke, og at vi opnår resultater, som, vi ikke tror, an-dre opnår med den målgruppe, vi arbejder med. Vores arbejde er holistisk, vi rådgiver og coacher deltagerne inden for mange områder, og resultaterne kan derfor ikke kun måles på, hvor mange % der kommer i job eller uddannelse. Vi er helt sikre på, at vores indsats har betydning for integrationen, og i nogle tilfælde f.eks. har en positiv effekt også på forældrerollen og på kontakten med ”systemet”. Det tætte samarbejde med de etniske miljøer og ikke mindst de somaliske har stor betydning for arbejdet og for vores resultater.
 

 

Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net