På Sporet 2 fra 2016 bygger på erfaringerne fra På Sporet - Sund vej ud af ledighed fra 2013-2015 finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, se mere HER

Vi udvikler hele tiden på projektet i samarbejde med Favrskov kommune. Læs mere om projektet På Sporet 2 HER

På Sporet - Sund vej ud af ledighed 2013-2015
- finansieret af satspuljemidler fra Sundhedstyrelsen

Akantus skrev ansøgningen på vegne af Norddjurs og Favrskov kommuner og gennemførte projektet. Vi fik fremragende resultater som det fremgår af den afsluttende rapport. Hent HER.
 
Målet for Sundhedsstyrelsens projekt var, at 80 % af deltagerne gennenmfører de 12 ugers På Sporet forløb 92 % af deltagerne har samlet fra de to kommuner Norddjurs og Favrskov gennemført projektet.
 
Målet var desuden at øge målgruppens muligheder for beskæftigelse og uddannelse. Ved optælling 10.2.2016 af 210 deltagere 6 måneder efter projektstart viste det sig, at 64 = 30 % er i uddannelse med SU eller i lønnet job 42 = 20 % i praktik 53 = 25 % i et behandlingsforløb 51 = 24 % ikke havde en direkte arbejdsmarkedsrettet aktivitet. Dermed i alt 50 % i job, uddannelse (SU) eller i praktik. Der er stor tilfredshed med resultaterne i ledergruppen set i forhold til andre tiltag og i forhold til deltagernes helbreds- og trivselsniveau.
 
Endelig er målet, at deltagerne skal opleve forbedret helbredstilstand. 71 % af deltagerne har ved WHO-5 screening scoret højere ved afslutning end ved start målt efter 12 ugers På Sporet kursus.
 

Shaqo projektet

 
 
 
 
Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net