Repatriering til Somalia

Akantus har en lang tradition for samarbejde med Somali Community in Denmark gennem forskellige udviklingsprojekter. Dette projekt bygger på det eksisterende samarbejde og den opnåede erfaring og sigter mod at nytænke tilgangen til repatriering.

Projektet Shaqo Repatriering – Brobygning til Somalia er et pilotprojekt, som har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for repatriering ved at forberede en gruppe herboende somaliere på den virkelighed, der venter i Somalia. Projektets hovedaktiviteter omfatter:

  • Udvælgelse af projektets deltagere
  • Visitering og udviklingssamtaler med de interesserede somaliere
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af individuelle forløb for at udvikle deltagernes kompetencer
  • Planlægning og afholdelse af rekognosceringsrejser for at uddybe den enkelte deltagers job- og boligmuligheder i Somalia
  • Brobygning til danske og somaliske beslutningstagere, organisationer og virksomheder
  • Organisation og gennemførelse af et studiebesøg i Danmark for en somalisk regeringsdelegation for at skabe opmærksomhed og forståelse for projektet og dets formål

Overblik over Shaqo - Repatriering til Somalia

Akantus | CVR: 32 66 45 63  | Tlf.: 28 19 93 90 | baa@akantus.net